Miks valida?

Meie loodud veebileht pole eraldiseisev üksus, vaid majandustarkvara osa. See tähendab, et kasutaja ei pea sama infot kahes erinevas kohas administreerima.

Kõik ühes kohas ja seostega - Noomis saab teostada jae- ja veebimüüki, hallata objektipõhiseid ladusid ja treeninguid veebis, arvestada palkasid ning see kõik kajastub reaalajas ka Noomi finantsmoodulis.

Tugi ühe teenusepakkuja käest - Astro Baltics pakub oma klientidele nii tarkvara, riistvara kui veebilahendusi, mis muudab ka toeteenuse meie klientidele lihtsamaks. Probleemi korral ei pea klient muretsema, kelle poole oleks õige pöörduda - ükskõik missuguses eelnimetatud valdkonnas piisab ainult kõnest projektijuhile, kes kliendi tausta teades juba mure õigele spetsialistile lahendamiseks annab.

Paindlikkus - Noom areneb koos oma klientidega ja seda juba 19-aastat. Ükski idee pole teostamatu ja algselt utoopilisena tundunud arendussoovid suudame kliendiga koostöös toimima ning teenima panna.

Kodumaine tarkvara - kogu meie arendustiim asub siinsamas Tartus, mis muudab kommunikatsiooni ja arenduste tellimise kiireks ja personaalseks.

Veebikliendi haldamine Noomis

Treeningute haldamine Noomis

 • Treeningutele saab määrata:
 • 1. Treeneri
 • 2. Treeningu grupi (ülemkategooria) kui on soov treeningute grupeerimiseks/struktureerimiseks
 • 3. Stiili, mille alusel saab trenne graafiliselt eristada ja veebis filtreerida.
 • 4. Trennis osalejate arvu limiidi
 • 5. Veebis broneeritavate kohtade limiidi (lubatud broneeringute arv võib olla väiksem kui reaalselt trennis kohti)
 • 6. Treeningu nähtavuse veebilehel
 • 7. Ootejärjekorras olevate isikute maksimaalse arvu


 • Noomis on reaalajas näha veebitegevust:
 • - Nimekiri osalejatest ning registreerumise ajast
 • - Tühistamised kellaaajalise täpsusega
 • - Hetkel ootejärjekorras olevad isikud

Planeerija
Kui treeningud on Noomi ära registreeritud, saab need Noomi planeerijasse sobiva kestvusega sündmustena lisada. Treeninguid on võimalik planeerijasse lisada nii ühekordsete sündmustena (nt ühekordne proovitrenn) või levinumalt korduvsündmusena (iganädalased kindlad trennid). Sellisel juhul saab ära määrata, mitu nädalat antud trenn tunniplaanis esineb või siis mis kuupäevani trenn on klientidele tunniplaanis nähtav ja broneeritav.

Planeerija annab Noomi kasutajale veebiga visuaalselt sarnase ülevaate trennide toimumisest.

Planeerija struktureerimiseks on võimalik see jagada ruumideks ning ruumi gruppideks. See muudab planeerija vaate efektiivsemaks ning ülevaatlikumaks. Näiteks võib lisada ressursigrupi "Jõusaal" ning ressurssidena selle alla eraldi kõik jõusaali ruumid. See võimaldab planeerija vaatesse filtreerida korraga kõik jõusaalid nii, et visuaalselt on kohe näha, milline saal vabaneb õhtul kõige kiiremini jms. Noomis loodud planeerija struktuur on aluseks ka veebi tunniplaani filtreerimissüsteemile.

Planeerijat on võimalik kuvada nii päeva-, töönädala-, nädala ja kuu lõikes.

Tunniplaan veebis

Tunniplaan võib olla nähtav kõigile lehe külastajatele, kuid selle võib kuvama panna ka alles pärast sisselogimist. Veeb kuvab lubatud ressursigruppe (ruumid, mida kasutaja veebis kuvada soovib), treeninguid ning kaupu. Täpsemad broneerimise reeglid/piirangud paneme kliendiga paika veebi loomisel. Veebis on võimalik rakendada filtreid ruumide/stiilide lõikes - vastavalt Noomi planeerijas loodud struktuurile.


Veebikaupade haldamine Noomis

Kaubatabelis on võimalik ära märgistada kaubad, mida saab veebist osta. Selleks, et neid loogiliselt veebis kuvada, saab veebigruppide hierarhia veebipuus ära kirjeldada. Näiteks kui on soov veebis pääsmeid perioodide/kliendigrupi lõikes grupeerituna kuvada või veebis müüdavad kaubad üldisemate gruppide alla jagada, saab need seosed paika panna just veebipuus. Kaubatabelis saab ära määrata kauba hinna, allahindluse, tarbida lubatud kliendigrupid, laojäägid jne.

Pääsmetele saab kaubatabelis kirjeldada reeglid: kehtivus päevades/kehtivus kordades.

Pääsmete ja kaupade ostmine veebist

Veebileht kuvab pääsmeid ja kaupu Noomi kaubatabelist. Kliendil on esmalt end veebis vaja tuvastada, mille järel saab värskendada tema kliendigrupi põhiselt kaubainfot. Pangalinkide valik oleneb Teie soovidest. Kui klient on pangalingiga pääsme/kauba eest tasunud, tekib automaatselt Noomi ka müügidokument ning kui dokumendi ridades on pääse, seotakse see kliendiga ning aktiveeritakse vastavalt Teie määratud reeglitele.

Masspostitus

Erinevaid filtreid rakendades on võimalik klientidele ning personalile otse Noomist ka masspostitusi saata - lähenevad kampaaniad, meeldetuletused jt.

Võtmete haldamine

Mitmekorrakaardid

Mitmekorrapääsmed saab Noomis jagada tüüpideks, nt jõusaali mitmekorrapääse, hommikuste trennide mitmekorrapääse jne. Pärast seda tuleb igale pääsme tüübile lisada lubatud kaubad/teenused.

Mitmekorrapääsmete kasutuse tabelist on võimalik jälgida iga kaardi:
1. tehinguid ja seotud dokumente
2. kasutuskordade jääki
3. kehtivust

Kinkekaardid

Noomis on võimalik kinkekaardile määrata, kas kinkekaart on kasutatav ühekordselt (kasutamata jääk nullitakse) või mitmekordselt (jäägi vähendamine vastavalt kasutatud teenustele). Kinkekaardi väärtusi saab kasutaja ise määrata.

Kinkekaarte on võimalik jägida ja hallata kinkekaartide tabelist, kus on näha:
1. kinkekaardiga tehtud tegevused ja seotud dokumendid
2. kinkekaardi jääkväärtus
3. kinkekaardi staatus (aktiivne, aegunud, kasutatud jt)
4. kehtivus