Astro BalticsAstro Baltics

E-teenindus

Teata Probleemist

NoomNoom majandustarkvara

Hooldusnõuded

Astro Baltics (edaspidi: AB) toodete hooldusnõuded on järgmised:

1. Seadmete hooldusnõuded.
1.1 Seadmed hooldusvajadusega 2x aastas:1.1.1 Tshekiprinterid1.1.2 Kaardilugejad ja PIN PADi-d1.1.3 Sedelilugejad1.1.4 Mündi- ja žetooniseadmed
1.2 Seadmed hooldusvajadusega 1x aastas:1.2.1 Spetsiaalarvutid1.2.2 AIO protsessori ja monitoriga seadmed1.2.3 Monitoride puutepaneelid1.2.4 NFC ja ribakoodide lugemise seadmed1.2.5 Jahutus- ja kütteseadmete ventilaatorid
2. Tarkvara andmebaaside hooldusnõuded.
2.1 Lokaalsetele andmebaasidele kehtib hooldusvajadus 1x aastas
2.2 Kesksetele andmebaasidele kehtib hooldusvajadus 2x aastas
3. Muud tingimused.
3.1. Käesolevad hooldusnõuded kehtivad alates 01.01.2015 väljastatud Seadmetele ja Tarkvara andmebaasidele.
4. Seadmete utiliseerimisnõuded.
4.1. Keskkonna hoidmiseks palun järgige elektroonikaseadmete ning patareide, akude või neid sisaldavate seadmete utiliseerimisel kohalikke seadusi ja eeskirju. Ärge visake elektroonikat, akut või patareisid sisaldavaid tooteid nende kasutusea lõppedes olmejäätmete hulka ning utiliseerimiseks viige need ettenähtud kogumispunktidesse.