Majandusinfosüsteemide tudengite külastus

13. detsembril külastasid meid majandusinfosüsteemide tudengid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist ja andsid ka hiljem ausa hinnangu, mis nad meie ettevõttes nägid ja tundsid.
Meie kohta kirjutasid üliõpilased järgmist:“

  • Selle õppekäigu puhul minu jaoks kõige põnevam oli Astro Balticsi külastus, kuna ma polnud ettevõttest enne külastust kuulnud. Samuti jäi mulje, et tegemist on üsna kokkuhoidva meeskonnaga (ettevõttega), mis mulle meeldib. Ettevõtte põhiliseks tooteks on küll majandustarkvara NOOM müük ja arendus, kuid üsna tõsiselt tegeletakse ka tanklate iseteenindusterminalide tarkvaraarenduse ja seadme tootmisega ning paigaldusega.
  • Astro Balticus on väga huvitav värbamissüsteem, kus oma töötajaid julgustatakse soovitama potentsiaalseid värvatavaid ja selle eest on võimalik saada ka rahalist boonust, kui soovitatud inimene osutub sobilikuks.
  • Oli huvitav näha ning kuulda, kuidas toimub majandustarkvara arendamine. Ettevõte pakub klientidele valdavalt rätsepalahendusi, kus tarkvara kohandatakse vastavalt kliendi vajadustele ja peetakse silmas klientide äriprotsesse. Astro Baltics motiveerib oma töötajaid, organiseerides ühiseid toiduvalmistamisi ja korraldades ühisüritusi.
  • Nii lahe, et Astro Baltics pakkus koostöövõimalusi meie kõrgkoolile.“
  • Artikkel täismahus: http://www.lvrkk.ee/majandusinfosusteemide-korraldamise-tudengite-oppekaik/
  • Aitäh Teile!