NOOM Majandustarkvara ja SADHES

SADHES

Aktsiisidokumentide saatmiseks on Eestil oma elektrooniline süsteem – SADHES, mis saadab automaatselt sisestatud dokumendid EMTA-sse. SADHES on siseriiklik aktsiisidokumentide haldamise elektrooniline süsteem, mida kasutavad kütuse-, alkoholi- ja tubakakäitlejad.

Kaasaegses ettevõttes on kasutusel ajale vastav majandustarkvara, mis ühildub kõikide väliste keskkondadega. NOOM Majandustarkvara ja SADHES süsteemi vaheline liidestus võimaldab saata ja vastu võtta erinevaid saatelehti ja -dokumente. Antud lahendust kasutab meie hea klient ja Eesti suurim kütusehoiustaja Tartu Terminal. Lisaks kütusekäitlejatele on lahendust võimalik kasutada ka alkoholi- ja tubakakäitlejatel.

NOOM Majandustarkvara ja SADHESi vahel on tehtud liidestus, mis saadab ja võtab vastu järgmisi dokumente:

– A- ja T-saatelehed ning SAAD saatedokumendid;

– Aktsiisi tagastamise taotlused; – A- ja T-saatelehed ning SAAD saatedokumendid;

– Aktsiisi tagastamise taotlused;

Andmed esitatakse X-tee versioon 6 turvaserveri kaudu masin-masin liidesega. Selleks peab ettevõtte infosüsteem olema liidestatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga. Iga dokument tähistatakse turvaserveri poolt digitempliga. Turvaserverit saavad NOOM Majandustarkvara kliendid majutada meil.

Terminid

SADHES – Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem

X-TEE – liikmete vahel vahetut turvalist andmevahetust võimaldav süsteem, mis kindlustab turvalise ja tõestusväärtust tagava internetipõhise andmevahetuse

 

SADHES süsteemi saab kasutada e-maksuamet/e-toll keskkonnas ja NOOM Majandustarkvaraga liidestamiseks palume pöörduda info@noom.ee või +372 628 0000